ഒറ്റ ലക്ഷ്യം, വ്യൂസ് കൂട്ടണം”; ഇന്നത്തെ വൈറല്‍ റീല്‍ വീഡിയോസ് കാണാം

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്‍ താരമാകുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രം മുന്നില്‍ കണ്ടു നീങ്ങുന്ന ഒരുപാട് യുവതികള്‍ രംഗത്തുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്കും കണ്ടന്റിലേക്കും ആകർഷിക്കാൻ ഇവർ കാണുന്ന എളുപ്പവഴിയാണ് ശരീരപ്രദർശനം.

https://www.instagram.com/reel/C4sSrdQrgw1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9053583e-842a-4f0c-acec-1bfea99fe438

അതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടെന്റ് ക്രിയേഷൻ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച്‌ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കണ്ടെന്റില്ല പ്രാധാന്യം ഒപ്പം ഉള്ള മേനി പ്രദർശനത്തിനാണ് ഇവർ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്.

https://www.instagram.com/reel/C3hANpLpFhy/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a3e84c31-ac43-4d29-ac18-dd4f6e301026

Related Articles

Back to top button