ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

കേരള പി എസ് സി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ( ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ) വകുപ്പിലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിക്കുക.

യോഗ്യത: ബിരുദം (ഫുഡ് ടെക്നോളജി / ഡയറി ടെക്നോളജി / ബയോടെക്നോളജി / ഓയിൽ ടെക്നോളജി / അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് / വെറ്ററിനറി സയൻസസ് / ബയോകെമിസ്ട്രി / മൈക്രോബയോളജി) / കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം / മെഡിസിനിൽ ബിരുദം

പ്രായം: 18- 36 വയസ്സ് (SC/ ST/OBC വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)

ശമ്പളം: 39,300 – 83,000

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 006/2024 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഏപ്രിൽ 3ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി പി എസ് സി പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്

അപേക്ഷാ ലിങ്ക്

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

Related Articles

Back to top button