സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഫ്രഷേഴ്‌സിന് ബാങ്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം

സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഫ്രഷേഴ്‌സിന് ബാങ്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം 

ബാങ്ക് ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും, പലർക്കും യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടും കിട്ടുന്നുമില്ല, എങ്കിൽ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു സുവർണ്ണാവസരം, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇനി ബാങ്കിൽ ജോലി നേടാം.അതും സ്വന്തം ജില്ലയിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ആയി അവസരങ്ങൾ, ബയോഡേറ്റ ഇമെയിൽ അയച്ചോ, മൊബൈൽ നമ്പർ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ജോലി നേടാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. താല്പര്യം ഉള്ളവർ ചുവടെ നൽകിയ ജോലി വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു മനസിലാക്കുക.

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്ത ബാങ്ക് ആയ Indusind Bank ലേക്ക് കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി വന്നിട്ടുള്ള ബിസിനസ്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ നിരവധി ഉദ്യോഗാർഥികളെ ജോലിക്കായ്  ആവശ്യമുള്ളത് 

Indusind Bank Ltd Hiring Freshers |

ജോലി – ബിസിനസ്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് /മാനേജർ (BDE/BDM)

ജോലി നേടാവുന്ന ജില്ലകൾ?

കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലയിലും

Indusind Bank എന്താണ് ജോലി?

1. Generate new business to the bank by doing fresh Acquisition of CASA.

2. Manage and sell Savings Accounts by conducting marketing activities.

3. Extending professional customer service to achieve a high level of customer satisfaction and retention

യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ.

– Graduation is must ( നിർബന്ധം )

 – Freshers only

– Salary + 15 k+ incentive

ശമ്പളം : CTC – 2 Lakh + Attractive Incentives

Email: [email protected]

Phone : +91 98954 56487

Email :  [email protected]

Phone : 8921557446

Related Articles

Back to top button